Gustum és un projecte de cooperació catalana que té per objectiu fomentar el desenvolupament rural

16/06/14 | 14/06 (16/06/2014), CATALUNYA | @InfoGustum – facebook.com/InfoGustum

Gustum és un projecte de cooperació catalana que té per objectiu fomentar el desenvolupament rural a través de la promoció dels productes agroalimentaris de qualitat que es produeixen al territori, en sinergia amb la restauració, el turisme i el comerç.

Aquest projecte sorgeix de la iniciativa de cooperació estatal Gustum, desenvolupada durant els anys 2009 a 2014, i en la què participen els 6 grups Leader de la província de Lleida.

La transformació dels productes agraris n’augmenta el valor afegit i incrementa les rendes de la població rural, garantint la seva permanència a les zones rurals i preservant el paisatge agrari del territori.

Si a més la comercialització d’aquest producte es realitza

en la mateixa zona on es produeix, s’activa l’economia local a l’hora que el consumidor es beneficia d’un producte de qualitat i col·labora amb el manteniment de l’economia i el paisatge del territori. Aspecte relacionat amb la venda de proximitat que s’impulsa també des del Departament d’Agricultura, amb el Decret 24/2013 i les actuacions que el desenvolupen.

El fet de treballar de forma conjunta tots els Grups d’Acció Local de Catalunya, potencia l’efecte ressò de les accions realitzades i ajuda a crear una imatge integral i coherent del projecte que permet donar a conèixer els productors i els productes catalans. Tot i que es treballa localment, es realitza una tasca conjunta que permet l’intercanvi d’informació i productes entre les diferents comarques, tot ampliant el concepte de “producte de proximitat” en l’àmbit de Catalunya.

Amb el projecte Gustum es pretén:

• Augmentar el grau de coneixement dels productes locals i dels seus productors dins del mateix territori.

• Valoritzar aquests productes i identificar-los, organolèpticament i nutricionalment, com a productes de qualitat; però també com a elements de cultura i identitat del territori.

• Identificar els productors i els productes del territori.

• Facilitar eines als productors per promocionar i comercialitzar el seu producte.

• Afavorir l’associacionisme en el sector agroalimentari.

• Vincular el sector agroalimentari amb la restauració i les rutes turístiques de la zona, tot cercant un desenvolupament rural integral.

Línies de treball

• La valorització del producte local agroalimentari, mitjançant la seva promoció a través d’accions d’informació, sensibilització i formació, tot oferint una imatge integral dels territoris.

• Elaboració de diagnosis territorials per identificar el teixit productiu i turístic de cada zona.

• Edició de diversos materials de difusió identificatius del projecte: audiovisuals, dossiers fotogràfics i eines informàtiques (base de dades, pàgina web i xarxes socials).

• Organització de mercats de productes locals en els municipis, seleccionant els productors i elaboradors de proximitat.

• Promoure l’assistència dels productors i elaboradors de proximitat a fires agroalimentàries i gastronòmiques del territori.

• Participació en les activitats del territori amb tallers, xerrades i sessions de cuina de proximitat.

• Desenvolupament d’eines i dinàmiques de treball que afavoreixin la promoció i comercialització de productors i elaboradors:

– Taules de treball sectorials de promoció de l’associacionisme.

– Seminaris i jornades de formació amb temàtiques dedicades a la promoció i comercialització dels productes locals.

• Vincular els productes agroalimentaris locals amb la gastronomia i el turisme de la zona.

• Workshops entre productors, elaboradors, restauradors i responsables turístics.

• Jornades gastronòmiques amb productes locals.

• Definició i difusió de rutes gastronòmiques i turístiques.

Sota el paraigua de Gustum s’ha aconseguit fer visible el producte local i aquells que el fan possible, donant-los a conèixer en el seu àmbit més proper i ajudant-los a obrir nous canals de comercialització.//

Indicadors del projecte

• Gustum ha estat present en 130 accions de difusió i comercialització que inclouen l’organització de mercats locals, l’assistència a fires i la participació en activitats diverses en col·laboració amb entitats públiques i privades de cada territori, tot donant a conèixer el projecte a la població.

• S’han realitzat 88 activitats de sensibilització amb tallers, xerrades i sessions de cuina de proximitat en les que han participat més de 5.000 persones.

• En aquestes activitats s’ha comptat amb la participació de més de 1.500 productors i elaboradors i més de 500 restauradors.

• Més de 2.000 persones han participat en les 62 activitats de formació, dirigides tant a productors i elaboradors, com a restauradors i petit comerç.

• Cal destacar la Campanya d’introducció de l’oli d’oliva a les escoles. Una acció de formació conjunta entre els grups col·laboradors, en què s’estan realitzant un seguit de xerrades informatives en 65 escoles del territori, amb la participació de més de 2.600 alumnes.

• S’ha realitzat també una important tasca de dinamització en cadascun dels territoris amb la creació de taules de treball on els tècnics del projecte recullen les necessitats del sector per tal de dissenyar noves accions i crear un vincle entre els productors tot fomentant l’associacionisme.//

Més informació: www.gustumcatalunya.org

@InfoGustum – facebook.com/InfoGustum