SANTIAGO FISAS. PPE

Després de llicenciar-se en Dret per la Universitat de Barcelona (1971) i diplomar-se al Programa d’Alta Direcció d’Empreses per l’IESE, l’any 1975 entra a formar part del Consell General del Centre Català, on roman fins a 1978. Després de les eleccions Generals de 1996 s’afilia al Partit Popular, sent nomenat primer director general d’Esports (1996-1998) i, més tard, secretari d’Estat per a l’Esport (1998-1999). A les eleccions municipals de 1999 encapçala les llistes del Partit Popular a l’Alcaldia de Barcelona, d’on seria regidor fins al 2003. Al novembre d’aquest any és nomenat conseller de Cultura i Esports de la Comunitat de Madrid, càrrec que exerceix fins a 2009. Escollit eurodiputat aquest mateix 2009, ha estat vicepresident de la Delegació en la Comissió Parlamentària Mixta UE-Mèxic i membre de la Comissió de Cultura i Educació del Parlament Europeu, de la Delegació en la Comissió Parlamentària Cariforum-UE i de la Delegació en l’Assemblea Parlamentària Euro-Llatinoamericana.//