El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) va obrir, el passat mes de novembre, la primera fase del procés de participació pública per a la realització del Programa de Desenvolupament Rural (PDR) 2014-2020. Aquesta primera fase va valorar els documents de diagnosi i la priorització de les necessitats identificades; i també es va recollir aportacions en l’anàlisi DAFO i en les necessitats.
Aquest mes de maig, la segona fase va posar a consulta la proposta de l’estratègia a seguir, amb la relació de les mesures i operacions plantejades per tal de donar resposta a les necessitats i les disponibilitats pressupostàries per a cadascuna d’elles. També en aquesta segona fase, es proposava la valoració de la delimitació de les zones rurals i de les que s’inclouran en el territori Leader.
La participació pública es va realitzar en la plataforma corporativa eCatalunya a través del grup PDR 2014-2020. Les persones que ja havien participat en l’anterior fase, ho van poder fer amb les mateixes claus d’accés, i es va donar accés als que ho varen sol·licitar per a aquesta segona fase que va finalitzar el passat 28 de maig de 2014.//