Mercat únic digital i protecció de dades personals

 

Respecte al fet que el president del Parlament Europeu i el de la Comissió han mostrat recent i públicament la seva

 

voluntat d’avançar cap al mercat únic digital, així com de reforçar el dret a la protecció de dades, l’eurodiputada va preguntar si la Comissió podrà complir la promesa del seu president consistent en adoptar en un termini de sis mesos un paquet de mesures legislatives per crear un mercat únic digital. Becerra va recordar que la Comissió va proposar el 2012 un Reglament de Protecció de Dades que actualitzava la DIRECTIVA 95/46 / CE. Aquest Reglament, aprovat posteriorment pel Parlament Europeu, es troba actualment en el tràmit legislatiu corresponent; mentrestant, els Drets dels Ciutadans se segueixen vulnerant en aquesta matèria. L’eurodiputada també va preguntar si la Comissió té previst adoptar i actualitzar les accions claus detallades en el COM (2010) 0245 (una Agenda Digital per Europa) per fer possible l’Objectiu assenyalat en l’Estratègia Europa 2020 i anunciat pel president Juncker .//