El Defensor del Poble Europeu és un òrgan independent i imparcial que controla el cos administratiu de la UE. Té la seva seu a Estrasburg (a l’Edifici Salvador de Madariaga) i va ser creat pel Tractat de Maastricht. El primer Defensor del Poble Europeu va ser el finlandès Jacob Söderman, que va ser elegit pel Parlament Europeu el 1995, i la defensora actual és la irlandesa Emily O’Reilly, que ocupa el càrrec des del 1 octubre 2013.

El Defensor del Poble Europeu investiga les reclamacions sobre mala administració en les institucions de la UE, organismes, oficines i agències. Només el Tribunal de Justícia de la Unió Europea queda fora de la seva jurisdicció. Per mala administració s’entén quan una institució de la UE no respecta els drets fonamentals, normes o principis jurídics, o els principis de bona administració. Faria referència, per tant, a les irregularitats administratives, la injustícia, la discriminació, l’abús de poder, la manca de resposta, la denegació d’informació i les demores innecessàries, entre d’altres supòsits.

Qui, com i quan pot queixar-se?

Qualsevol ciutadà o resident de la Unió Europea pot presentar una queixa. També poden fer-ho empreses, associacions o altres entitats amb domicili social a la UE. No cal veure afectat individualment per la mala administració per queixar-se. No obstant això, hi ha algunes qüestions que no poden ser investigades pel Defensor del Poble com ara queixes contra les autoritats nacionals, regionals o locals dels estats membres de la UE, fins i tot quan aquestes les queixes estan relacionades amb assumptes de la UE; les activitats dels tribunals nacionals o els defensors del poble o les queixes contra empreses o particulars. La reclamació ha de realitzar-se en un termini de dos anys des que té lloc el suposat motiu de la reclamació i pot ser enviat electrònicament o imprès i bé per correu a qualsevol de les 23 llengües oficials de la UE.

El Defensor del Poble Europeu és elegit pel Parlament Europeu pel temps que dura la legislatura del Parlament i el seu mandat és renovable. A petició del Parlament, el Defensor del Poble pot ser destituït pel Tribunal de Justícia si no compleix les condicions necessàries per a l’exercici de les seves funcions o ha comès una falta greu. Cada any, el Defensor del Poble Europeu rep al voltant de 2.500 denúncies de ciutadans, empreses, organitzacions no governamentals, universitats, municipis i altres entitats el que suposa posar en marxa més de 450 investigacions. Moltes d’aquestes reclamacions es basen en queixes sobre la manca de transparència en les institucions de la UE, inclosa la denegació d’accés als documents o informació. Altres problemes es refereixen a casos amb programes de la UE o projectes, la discriminació, o conflictes d’interessos en l’administració de la UE.

Emily O’Reilly, actual Defensora

Després de ser nomenada pel Parlament Europeu a l’octubre de 2013, la irlandesa Emily O’Reilly és l’actual Defensora del Poble Europeu. Abans accedir al seu actual càrrec, O’Reilly era escriptora, periodista i locutora de ràdio i va ser la primera dona a ser Defensora del Poble d’Irlanda el 2003. Anteriorment a aquesta responsabilitat, la seva carrera va obtenir reconeixement nacional i internacional incloent amb la concessió de diversos premis. Ha escrit tres llibres sobre política i mitjans de comunicació irlandesos i és membre actual del Consell Assessor Internacional de la Fundació Nieman de Periodisme de la Universitat de Harvard.

O’Reilly està graduada per la Universitat de Dublín amb una llicenciatura en Llengües i Literatures Europees (1979) i té un Diploma de Postgrau en Educació del Trinity College de Dublín (1980). Doctorat Honoris Causa en Lleis per la Universitat Nacional d’Irlanda el 2008 pel seu treball en la promoció dels drets humans durant la seva carrera com a periodista i gràcies al seu treball com a Defensora del Poble. En 2014 se li va atorgar per segona vegada el Doctorat Honoris Causa en Dret per la Universitat de Dublín a Irlanda. Com a periodista se li ha atorgat el premi de Periodista de l’Any i Dona Periodista de l’Any.

La Xarxa Europea de Defensors

Els defensors del poble nacionals i regionals de tota la UE contribueixen de forma vital a assegurar que els ciutadans i residents de la Unió gaudeixin dels seus drets sota la llei de la UE. Els defensors del poble tramiten les denúncies contra les autoritats públiques nacionals, regionals i locals dels estats membres, juntament amb el Defensor del Poble Europeu i el Comitè de Peticions del Parlament Europeu, que formen la Xarxa Europea de Defensors del Poble. La xarxa inclou als defensors del poble nacionals i regionals i organismes similars dels Estats membres de la UE, els països candidats a l’adhesió a la UE, i altres països europeus.

Els camps en els quals un Defensor del Poble pot actuar varien dins de la xarxa, però normalment inclouen: violació dels drets, inclosos els drets humans i fonamentals; altres comportaments il·legals, incloent la falta de respecte als principis generals del Dret; i el no actuar d’acord amb els principis de la bona administració. La Xarxa Europea de Defensors del Poble, que aclareix el servei que els membres de la xarxa proporcionen a les persones que es queixen de les qüestions compreses en l’àmbit de la legislació de la UE, està disponible a la pàgina web del Defensor del Poble, on també es pot trobar informació sobre com presentar una denúncia davant d’un defensor del poble a la xarxa (www.ombudsman.europa.eu) .//

Sara Bobet. Coordinadora de redacció