L’eurodiputada considera que els drets fonamentals dels ciutadans que participen en un assaig clínic es vulneren quan un d’aquests ciutadans pateix un dany greu o mor. Així, recorda que Joan Santos Serra va morir a l’abril de 2013 a l’Hospital de Mèrida quan participava en l’assaig clínic d’un nou medicament del laboratori farmacèutic AstraZeneca. Durant tot aquest temps, la seva família no ha pogut accedir a la pòlissa obligatòria d’assegurances. En aquest sentit, pregunta si la Comissió entén que és coherent que el promotor d’aquest assaig clínic pugui accedir a la cadena d’informació de l’assaig clínic i pugui «obrir l’assaig» de tal manera que pugui manipular la informació. I, en cas de mort o danys greus, també pregunta: ¿No pensa la Comissió que la informació personal generada en l’assaig hauria d’estar custodiada per jutges o entitats independents? i ¿No creu que s’ha de permetre l’accés de la família a la mateixa per poder sol·licitar segones opinions i investigar la veritable causa de la mort? //