L’eurodiputada recorda la nefasta gestió duta a terme durant anys a Caja Madrid i evoca l’auditoria duta a terme per la nova direcció d’aquesta entitat, que ha revelat que, des de 1994, es van lliurar targetes de crèdit a consellers i directius per a despeses personals sense cap tipus de control ni fiscalització. S’estima que només entre 2003 i 2010 la factura supera els quinze milions d’euros. Aquest escàndol s’afegeix a salaris obscens, plans de jubilació insultants, i privilegis i prebendes inacceptables en un context global d’explotació laboral, atur massiu i retallades. Respecte a aquesta qüestió l’eurodiputada formula tres preguntes: Està al corrent la Comissió d’aquesta pràctica o pensa demanar informació al Govern d’Espanya al respecte? Investigarà si aquesta pràctica no se segueix duent a terme en altres entitats financeres que també han rebut fons públics? Pensa la Comissió regular per limitar les escandaloses retribucions i els privilegis inacceptables dels directius i consellers d’entitats financeres? //