L’eurodiputat recorda que és una realitat que la producció energètica de les energies renovables s’ha d’adaptar a les condicions locals. Malgrat la seva naturalesa descentralitzada pel que fa a producció d’electricitat i centralitzada pel que fa a calefacció urbana, no existeixen mesures concretes ni efectives dirigides als ciutadans, perquè aquestes formin part de la transició energètica. La necessitat d’inclusió ciutadana és innegable: Europa necessita ciutadans més eficients i fomentar l’autoconsum. Per tant, sobre això, formula dues preguntes: Quines són les eines propiciades per la Comissió per a reforçar la inclusió i participació ciutadana en el compliment dels objectius de 2030? i atès que els sistemes de calefacció urbana són monopolis per naturalesa, quines són les mesures que la Comissió proposarà perquè els beneficis d’aquesta situació monopolística quedin en mans dels propis consumidors/ciutadans?