La UE llança una ofensiva amb 315 mil milions d’euros d’inversió per impulsar l’ocupació i el creixement

Jean-Claude Juncker: “Estem llançant una ofensiva d’inversió. Una nova i important iniciativa perquè Europa torni a créixer i fer que la gent torni a treballar “

Amb la crisi econòmica i financera mundial, la UE està patint uns baixos nivells d’inversió. Es requereixen esforços col·lectius i coordinats a nivell europeu per invertir aquesta tendència a la baixa i posar a Europa en el camí de la recuperació econòmica. Cal adequar els nivells de recursos disponibles que han de ser mobilitzats a tota la UE en suport a la inversió. No hi ha una única i simple resposta, no es pot prémer cap botó de creixement, i no hi ha una solució que pugui satisfer a tothom. La Comissió està creant un plantejament basat en tres pilars: les reformes estructurals per posar a Europa en una nova senda de creixement; responsabilitat fiscal per restaurar la solidesa de les finances públiques i consolidar l’estabilitat financera; i la inversió per impulsar el creixement i sostenir en el temps.

El Pla d’Inversions desbloquejarà les inversions públiques i privades en l’economia real en almenys 315.000.000.000 d’euros en els propers tres anys (2015 -2017). En moments en què els recursos públics són escassos, mentre que hi ha liquiditat financera en les institucions financeres i en els comptes bancaris de persones físiques i empreses, a punt per ser utilitzades, el repte és trencar el cercle viciós de la confiança i la falta d’inversió . El Pla d’Inversions preveu una mobilització intel·ligent de fonts públiques i privades de finançament en el qual s’utilitzi cada euro de diners públics per generar inversió privada addicional, sense necessitat de crear un nou deute.

D’acord amb les directrius polítiques del president Juncker, la inversió addicional se centrarà en les infraestructures, en particular, les xarxes de banda ampla i de l’energia, així com la infraestructura de transport en els centres industrials; l’educació, la investigació i la innovació; i les energies renovables i l’eficiència energètica.

El finançament es canalitzarà en projectes viables, amb un valor afegit real per a l’economia social de mercat europea. Això inclou, concretament, però no només:

• Infraestructura Estratègica (inversions digitals i energètiques d’acord amb les polítiques de la UE).

• Infraestructura de transport en els centres industrials, educació, investigació i innovació.

• Inversions per impulsar l’ocupació, en particular mitjançant el finançament de les PIME i mesures per a l’ocupació juvenil.

• Projectes ambientalment sostenibles .

• Innovació i Recerca i Desenvolupament.

l’entorn normatiu té un impacte directe sobre la inversió, el creixement i l’ocupació. Tancar bretxes en el mercat únic podria tenir beneficis acumulatius tan grans com 1467000000 d’euros a l’any (segons l’estudi del Parlament Europeu El cost de la no Europa). Explotar el potencial del total creixement del mercat únic, fins i tot podria generar més del 11% del PIB de la UE.

• Per millorar les condicions de l’entorn empresarial i de finançament, el pla se centrarà en les mesures en el sector financer, per exemple la creació d’una Unió de Mercats de Capital, per proporcionar una major oferta de capital per a les pimes i els projectes a llarg termini.

• Es donarà prioritat a l’eliminació de les barreres significatives reglamentàries i no reglamentàries que es mantenen a través de tots els sectors d’infraestructura importants, com l’energia, telecomunicacions, digital i transport, així com les barreres en els serveis i els mercats de productes. La Comissió, al desembre, proposarà en el seu programa de treball 2015 una llista de prioritats de les iniciatives específicament vinculades al Pla d’Inversions .//