En pocs anys, Barcelona ha experimentat una enorme transformació gràcies a l’aposta feta per les TIC. Vivim en una època on la innovació és crucial pel desenvolupament de les ciutats i l’aplicació de solucions intel·ligents en tots els àmbits de la quotidianitat urbana marca realment la diferència entre urbs. En aquesta línia, Barcelona i la seva àrea metropolitana disposen d’un alta capacitat, seguretat i abast d’infraestructura TIC que ha convertit la ciutat en la Capital Europea de la Innovació. Tot això ha fet que, des de l’1 de gener de 2015, Barcelona sigui una de les Ciutats Far per liderar el projecte europeu “GrowSmarter” després que la Comissió Europea adjudiqués el concurs al consorci participat per la capital catalana.

GrowSmarter, un programa per desenvolupar ciutats intel·ligents

El projecte europeu GrowSmarter és la gran aposta de la Comissió Europea per al desenvolupament comú dels territoris urbans. És un projecte finançat sota l’anomenat Lighthouse i s’emmarca en el programa Horizon 2020 que té com a màxima finalitat promoure la investigació i implementar processos i solucions innovadores a les ciutats.

GrowSmarter té un pressupost de 25 milions d’euros i un període de 5 anys de duració. El projecte crearà 1.500 llocs de treball potencials a tota Europa en l’Horitzó 2020. S’estableixen com a objectius bàsics la reducció, en un 60%, del consum d’energia i de les emissions de transport.

Barcelona, Ciutat Far

Barcelona, juntament amb Estocolm i Colònia, ja ha començat a exercir de Ciutat Far del projecte (Lighthouse). Aquestes ciutats treballen per implementar 12 solucions Smart que puguin ser replicables a altres ciutats. Es desenvoluparan vint projectes en diverses zones urbanes –incloent districtes del centre i zones periurbanes i industrials–, que giren entorn la mobilitat urbana, l’eficiència energètica i les tecnologies d’informació.

Un cops s’hagi provat alguna de les solucions smart en aquestes Ciutats Far i s’hagin assolit els objectius

previstos, es procedirà a la seva implementació en les anomenades ciutats seguidores (follower) que són Porto (Portugal), Graz (Àustria), Cork (Irlanda), La Valletta (Malta) i Suceava (Romania).

12 solucions Smart

El programa GrowSmarter planteja aquestes 12 solucions perquè les ciutats siguin sostenibles, autosuficients, hiperconnectades i tecnològicament desenvolupades:

1. Rehabilitació energètica d’edificis.

2. Logística en vehicles sostenibles.

3. Mesures energètiques a través de les TIC.

4. Producció local d’electricitat i integració en edificis i en la xarxa elèctrica.

5. Il∙luminació intel·ligent, fanals i hubs per a comunicacions.

6. Integració de la calor residual en nous models de negoci.

7. Recollida d’escombraries intel·ligent, transformació de brossa en electricitat, calor i biogàs per a vehicles.

8. Protocol de Big Data per l’estalvi energètic i per la millora de la qualitat de vida.

9. Subministrament sostenible.

10. Gestió intel·ligent del tràfic.

11. Vehicles sostenibles per a la descarbonització i la millora de la qualitat de l’aire.

12. Solucions de mobilitat intel·ligent.

Les actuacions de Barcelona i del Consorci Local

Barcelona i el Consorci Local centraran les seves actuacions en l’utilització de les tecnologies per esdevenir una smart city. Es buscaran solucions pensades en l’estalvi i l’autosuficiència energètica dels barris de la ciutat implementant mesures concretes en diferents àmbits:

• Àmbit energètic: Rehabilitació de 100.000 metres quadrats de residència i terciaris. A Barcelona s’utilitzaran 33,000 metres quadrats al districte de Sant Martí (22@)

• Rehabilitació energètica d’edificis.

• Producció local d’electricitat i integració en edificis i en la xarxa elèctrica.

• Àmbit TIC: Millora de la infraestructura de comunicació per fer un salt qualitatiu en la visualització d’informació que es presenta al ciutadà, així com la millora de la gestió dels sistemes d’energia de la ciutat.

• Protocol de Big Data per l’estalvi energètic i per la millora de la qualitat de vida.

• Il·luminació intel·ligent, fanals i hubs per a comunicacions.

• Àmbit de mobilitat: Desenvolupament de punts de recàrrega ràpida per a cotxes elèctrics i de Gas Natural. Desenvolupament de punts de Taxi Intel·ligents, és a dir, parades intel·ligents connectades entre sí per millorar la distribució dels taxis i evitar la circulació innecessària cercant passatgers.

• Vehicles sostenibles per la descarbonització i la millora de la qualitat de l’aire.

• Gestió intel·ligent del tràfic.

Barcelona començarà a implementar els projectes d’aquí a dos anys i es monitoritzaran els resultats durant tres anys més amb la finalitat de comprovar si són prototips efectius o bé, si caldria modificar-ne alguna cosa o replantejar la solució.

La ciutat treballa amb un consorci local format per Abertis, IESE, Philips, Anteverti, Schneider, BSC, Cenit, IREC, Urbisup, i2Cat, Gas Natural i Endesa, amb un pressupost global de 7,5 milions d’euros.//

www.grow-smarter.eu

Ajuntament de Barcelona