JUAN CARLOS GIRAUTA. C’S-GRUP DE L’ALIANÇA DELS DEMÒCRATES I LIBERALS PER EUROPA

“L’abús sexual infantil a internet constitueix una greu violació de drets humans. Els estats membres han d’adoptar sense cap retard mesures concretes per fer front a aquest fenomen creixent. M’alarma profundament que hi hagi encara vuit estats membres que no han transposat en la seva totalitat la Directiva sobre la lluita contra l’abús sexual i l’explotació sexual dels nens i la pornografia infantil que es va adoptar el 2011. L’abús sexual infantil no coneix fronteres. És urgent reforçar la cooperació internacional i les investigacions transnacionals i millorar els mecanismes de prevenció i de denúncia en aquest camp. Els proveïdors d’internet han de tenir un paper fonamental a l’hora d’alertar i eliminar ràpidament de la xarxa els continguts il·legals”. Durant el debat, va afegir que “no puc sinó donar suport fermament a aquesta resolució, que demana un enfocament conjunt efectiu que involucri l’Administració de justícia, els cossos i forces de seguretat, la indústria de les tecnologies de la informació i la comunicació i les ONG, incloent organitzacions de joves i nens, amb la finalitat d’assegurar la protecció dels infants i dels seus drets a internet”.//