ERNEST MARAGALL. NOVA ESQUERRA CATALANA. GRUP DELS VERDS / ALIANÇA LLIURE EUROPEA

L’eurodiputat va preguntar: “El 31 de desembre de 2014, l’Estat palestí va presentar la seva sol·licitud d’adhesió a la Cort Penal Internacional (CPI) i, poc temps després, va presentar una declaració per a la concessió de la jurisdicció de la CPI a partir del 13 juny 2014. Com s’afirma en la Posició Comuna de la UE sobre la CPI, la UE i els seus estats membres es comprometen a animar aquells estats que vulguin cooperar amb la Cort a què informin a la Unió de les dificultats que trobin al respecte. Arran de la sol·licitud d’adhesió de Palestina a la Cort Penal Internacional, Israel ha suspès la transferència dels ingressos fiscals retinguts a l’Autoritat Palestina. Segons funcionaris del Fons Monetari Internacional, aquests ingressos fiscals representen aproximadament dos terços dels ingressos nets de l’Autoritat Palestina i són essencials per al seu pressupost i per a l’economia palestina” I al respecte va presentar una pregunta per escrit demanant quines mesures han pres la UE i els seus estats membres davant les autoritats israelianes perquè deixin d’aplicar aquestes mesures punitives adoptades contra Palestina per exercir el seu dret.//