Ferran Terradellas, representant de la Comissió Europea a Catalunya i Balears, va impartir una ponència en el marc d’una jornada sobre Polítiques Europees que va celebrar-se a l’Incubadora d’Empreses de Bell-lloc d’Urgell. La jornada, que duia per títol “les Polítiques Europees 2014-20 de suport a l’empreneduria i a les micro, petites i mitjanes empreses: un repte de tots”, va ser inaugurada per l’alcalde de Bell-lloc Ramon Cònsola, el vicepresident de la Diputació de Lleida, Joan Pau Perdices i el director de Dossier Europa, Rafa Gimena. La cloenda va córrer a càrrec del president de la Diputació de Lleida, Joan Reñé.

L’impacte de la crisi, recuperació europea i polítiques de creixement

La conferència de Terradellas va tenir tres eixos principals. El primer, l’impacte de la que pot considerar-se la crisi més llarga i profunda que ha viscut Europa des de la II Guerra Mundial i la recuperació econòmica actual. Una recuperació que només es pot qualificar de moderada i encara inclou països amb taxes properes a zero o negatives. En aquest sentit, si extrapoléssim el model de creixement europeu des de l’any 1980, els nivells de producció a Europa estan un 15% per sota del que haguessin estat sino hi hagués hagut la crisi de l’any 2008. Això suposa una pèrdua acumulada de 5 bilions d’euros, que és gairebé com dir que Europa ha perdut l’equivalent al PIB d’Espanya cada any al llarg de tota la crisi.

El representant de la CE va centrar-se també en la recuperació actual que passa per restablir els nivells d’inversió necessaris per al creixement. Actualment existeix un forat de 500,000 milios d’euros no invertits per efecte de la crisi que expliquen, en gran part, la pèrdua d’ocupació i creixement en aquests anys. Per això, un element central de la política de la nova Comissió és el Nou Pla Europeu d’Inversions Estratègiques, conegut com el Pla Juncker. Aquest Pla d’Inversions Estratègiques té com a objectiu directe generar més de 300.000 milions d’inversions noves en els propers 3 anys que permetin endegar el motor econòmic europeu. El Pla es basa en tres pilars complementaris:

1. Un fons d’inversions que finançarà dos tipus d’inversions: 240.000 milions aniran al desenvolupament d’inversions a llarg termini: infraestructures, innovació i coneixement i 75.000 milions per al desenvolupament d’instruments financers per a Pimes i companyies de grandària intermèdia.

2. Un mecanisme de suport per ajudar a la selecció de projectes presentats pels Estats Membres

3. Un full de ruta per tornar a fer d’Europa una destinació atractiva d’inversions internacionals.

Finalment, Terradellas va recalcar que per posar en moviment l’economia europea no n’hi ha prou amb el Pla Juncker. Calen altres polítiques de creixement i treballar per la internacionaltizació, la innovació, la reducció de càrregues, la promoció de l’emprenedoria i donar suport al finançament d’emprenedors i Pimes.//