30/11/15 | 15/11 (30/11/2015), CATALUNYA, EURODIPUTATS | Ramon Tremosa. CDC. Grup de l'Aliança dels Demòcrates i Liberals per Europa

L’eurodiputat va informar que les entitats socials catalanes alerten de les dificultats que tenen els menors tutelats quan arriben a la majoria d’edat, ja que fins a aquest moment estan a càrrec de les administracions. Especialment preocupa la situació d’emancipació dels joves extutelats estrangers, ja que no compten amb cap ajuda familiar ni econòmica i la seva situació es veu “agreujada” per les xifres d’atur juvenil i el nivell formatiu inferior al de la mitjana de la població.
Recorda que l’accés al mercat laboral és bàsic per garantir la seva emancipació i la seva integració en la vida adulta i que la Garantia Juvenil s’ha creat per ajudar els joves més vulnerables, però sembla ser que aquest col·lectiu de joves estrangers extutelats queda fora d’aquest programa per no tenir permís de treball. I, en aquest sentit, pregunta si té la Comissió coneixement d’aquest tema i quines mesures té previst prendre per solucionar-lo.//