30/11/15 | 15/11 (30/11/2015), CATALUNYA, EDICIÓ ACTUAL, EURODIPUTATS | Santiago Fisas. PP - Grup del Partit Popular Europeu

L’eurodiputat va explicar que al desembre de 2013, la Generalitat de Catalunya va anunciar l’aplicació d’un impost a l’emissió d’òxids de nitrogen a l’atmosfera produïda per l’aviació comercial a Catalunya. Posteriorment, al febrer de 2014, el Govern català va aprovar la llei per crear tres nous impostos ambientals, entre ells el que grava les emissions contaminants de l’aviació comercial en les fases d’enlairament, aterratge i rodatge de pista. Sobre aquesta circumstància , va assenyalar que la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència d’Espanya (CNMC) ha elaborat un informe sobre aquest impost en què adverteix sobre la distorsió de la competència efectiva i el risc que hi hagi una ajuda d’Estat. I, en aquest sentit, Fisas va preguntar quina opinió té la Comissió sobre l’efectivitat d’aquest impost i si considera la Comissió que l’aprovació d’aquest impost contravé la normativa europea.//