30/11/15 | 15/11 (30/11/2015), CATALUNYA, EDICIÓ ACTUAL, EURODIPUTATS | Javi López. PSC - Grup de l'Aliança Progressista de Socialistes i Demòcrates al Parlament Europeu

L’eurodiputat va destacar que la resposta de la Unió Europea i dels seus Estats membres a la crisi de refugiats no només és reprovable des del punt de vista moral i ètic, sinó que també xoca amb una sèrie d’obligacions internacionals perquè un bon nombre d’estats membres s’ha resistit a implementar el programa de reassentament i reubicació proposat per la Comissió. Aquestes reaccions suposen l’incompliment de tractats internacionals, com la Declaració Universal de Drets Humans, la Convenció de Ginebra, la Carta dels Drets Fonamentals de la UE, el Conveni Europeu de Drets Humans, la Convenció de les Nacions Unides sobre el Dret del Mar i el Protocol de Dublín. I, en aquest sentit, va formular dues preguntes: “Considera la Comissió que la inacció i les reticències mostrades per alguns Estats membres podrien xocar amb les seves obligacions internacionals?” i “Quines accions pensa emprendre la Comissió per assegurar el ple respecte per part dels Estats membres de les obligacions internacionals en matèria d’asil?”.//