30/11/15 | 15/11 (30/11/2015), EURODIPUTATS | Ernest Urtasun. ICV. Grup del Verds/ALE

L’eurodiputat recorda que la CE, en relació a la Llei de Seguretat Ciutadana aprovada per part del Congrés dels Diputats espanyol, va mostrar “la seva preocupació sobre la compatibilitat de la seva versió inicial amb les obligacions d’Espanya en virtut del dret de la UE en matèria de retorn d’immigrants en situació irregular”. La Comissió va informar que havia iniciat “un diàleg amb Espanya per abordar la situació de Ceuta i Melilla pel que fa a les persones detingudes en relació amb l’encreuament il·legal de fronteres” i Urtasun afegeix que també va escriure que “una vegada adoptada avaluaria la compatibilitat de la llei amb el Dret de la UE”. El 31 de Març es va publicar la Llei de Seguretat Ciutadana en el Butlletí Oficial de l’Estat. La disposició final primera, que regula les devolucions d’immigrants a Ceuta i Melilla va entrar en vigor l’1 d’abril, quatre mesos abans que la resta de la norma. I, per això, Urtasun va preguntar a la CE si ha realitzat l’avaluació sobre la compatibilitat de la Llei de Seguretat Ciutadana amb el Dret de la UE i si la CE pensa prendre mesures davant la legalització de les devolucions exprés.//