30/11/15 | 15/11 (30/11/2015), CATALUNYA, EDICIÓ ACTUAL, EURODIPUTATS | Juan Carlos Girauta. C’S- Grup de l’Aliança dels Demòcrates i Liberals per Europa

L’eurodiputat va explicar que “en l’article 26 de la CE es disposa que “els Estats membres han de vetllar perquè les empreses pertinents ofereixin gratuïtament informació relativa a la ubicació de les persones que efectuen trucades a l’autoritat que tramiti les trucades i serveis d’emergència tan aviat com l’anomenada arribi a aquesta autoritat”. Així comenta que “tenint present que cada segon compte a l’hora de salvar la vida d’una persona que està en perill, cal assenyalar que en diversos Estats membres se segueix trigant massa temps a rebre la ubicació de la persona que fa la trucada, com es subratlla en l’informe d’aplicació fet públic més recentment per la Comissió (febrer 2015). A l’informe es parla de diversos minuts a França, entre cinc i deu minuts a Malta, i fins a 34 minuts i 56 segons a Grècia. A més, les dades demostren explícitament que en almenys vuit Estats membres es vulnera la legislació de la UE a l’incomplir clarament l’article 26”. Arran de tot això, l’eurodiputat es pregunta: “Quines mesures ha previst adoptar la Comissió per garantir la plena aplicació de l’article 26, relatiu al servei universal? Ha previst la Comissió adoptar mesures per incompliment contra els estats membres?”.//