30/11/15 | 15/11 (30/11/2015), CATALUNYA, EURODIPUTATS | Josep M. Terricabras. Nova Esquerra Catalana-Grup dels Verds/Aliança Lliure Europea

L’eurodiputat evoca que el Pla Juncker suposa la captació o mobilització d’inversions basades primordialment en el finançament privat. Recentment, s’ha aprovat la participació directa de l’Institut Català de Finances mitjançant aquest pla per aproximadament 6.800 milions d’euros, una part dels quals es destinarà a les diverses fases de les execucions d’infraestructures de xarxa bàsica o principal, que han de dotar Europa d’impuls econòmic, millora de competitivitat i increment d’ocupació. En aquest sentit, pregunta si considera la Comissió que el Pla Juncker és l’instrument adequat per accelerar el Corredor Mediterrani (CMED) i si té la Comissió coneixement que només s’ha executat el tram del Corredor Central Algesires-Bobadilla-Madrid en detriment del desdoblament de Vandellòs-Camp de Tarragona, o els accessos ferroviaris als ports de Barcelona i de Tarragona. Finalment, interpel·la la Comissió per preguntar-li quines mesures suggereix que s’adoptin en cas de nous incompliments del Govern d’Espanya.//