La Unió Europea va obrir per primera vegada una Delegació a Gaborone el 1981, en finalitzar la primera Convenció de Lomé. Des de llavors, la relació entre la Unió i Botswana s’ha consolidat poc a poc, sobretot, des de la signatura de l’Acord de Cotonou en 2000; un acord establert entre Àfrica, el Carib i el Grup d’Estats del Pacífic (països ACP) i la Unió Europea, que estableix un clar vincle entre la dimensió política, el comerç i el desenvolupament. En particular, es considera que el diàleg polític regular és essencial per a l’èxit de la cooperació al desenvolupament. En aquest sentit, la Delegació de la Unió Europea a la República de Botswana és la responsable de la gestió de les relacions bilaterals oficials basades, principalment, en temes com el respecte dels drets humans, els principis democràtics, l’estat de dret, la correcta gestió de govern, el foment de la pau, les polítiques de prevenció de conflictes i la migració. Per tot això, les reunions entre la UE i el Govern de Botswana són freqüents. A més, la UE és la responsable del diàleg amb els defensors dels drets humans en aquest país sud-africà.

Cal assenyalar que el principal instrument per a la cooperació al desenvolupament entre la UE i els països ACP és el Fons Europeu de Desenvolupament (FED), un fons que es va crear amb l’establiment de la Comunitat Econòmica Europea el 1957, la finalitat principal és promoure el desenvolupament econòmic i desenvolupament social centrat en reduir i alleujar la pobresa a llarg termini, proporcionant als països beneficiaris assistència tècnica i financera.

El FED no forma part del pressupost general de la Comunitat, però està finançat pels estats membres de la UE, subjecte a les seves pròpies normes financeres i gestionat per un comitè específic. En general, té una vida útil d’almenys cinc anys i s’acompanya de nous recursos financers, estratègies i prioritats per millorar l’ajuda al desenvolupament sostenible. A Botswana, els fons del FED estan gestionats conjuntament per la UE i el Govern Nacional (Autoritzado Nacional del FED al Ministeri de Finances i Planificació del Desenvolupament). Això permet a aquest país africà beneficiar-se de diferents programes, instruments comercials i instal·lacions gràcies a la col·laboració de la UE.

El Fons Europeu de Desenvolupament

El Fons Europeu de Desenvolupament (FED) és el principal instrument per a la cooperació al desenvolupament entre la UE i Botswana. Fins al 85% d’assistència de la UE està ara canalitzada a través del pressupost del Govern en forma de desemborsaments anuals, basat en la consecució de resultats acordats educatius i de prevenció del VIH. Aquest enfocament basat en el rendiment, on es proporciona assistència per ajudar al govern complir amb els objectius que s’ha fixat, reflecteix una relació de maduració entre la UE i Botswana caracteritza, en particular, per la confiança de la UE en els plans de desenvolupament de Botswana i els sistemes de gestió de les finances públiques.

Els fons -en milions d’euros- destinats a Botswana han estat fins ara: FED 6 (30, incloent transferències de l’FED 4 i 5), FED (85), FED 8 (71) FED setembre (65) i FED 10 (83 , 5).

Els sectors d’activitat amb el suport de la Unió Europea fins al vuitè FED eren per al desenvolupament del sector privat, l’educació tècnica i la formació, la utilització de recursos naturals i la conservació. Els sectors prioritaris del novè i desè FED són el desenvolupament dels recursos humans, la prevenció del VIH i la SIDA i el suport als actors no estatals. Dins dels convenis i acords, Botswana s’ha beneficiat de diversos instruments comercials com ara el Protocol de la carn de vaca i de l’Acord d’Associació Econòmica (EPA) entre la UE i la SADC. A més Botswana treu profit de diverses instal·lacions en vigor, com a instal·lacions tècniques, d’aigua, energia, TradeCom i BizClim. Finalment, gràcies al Programa Regional de la Unió Europea s’ha creat el Centre per al Desenvolupament de l’Empresa (CDE) amb seu a Gaborone. Fora dels convenis i acords, Botswana es beneficia dels fons d’assistència d’investigació gestionats per la Direcció General de la Comissió Europea per a la Recerca. Destaquen també les contribucions de la Comissió Europea al Fons Mundial de Lluita contra el VIH i la SIDA, la Tuberculosi i la Malària, i l’assistència de la Comissió Europea a través de línies pressupostàries temàtiques. A més, s’ha desenvolupat un important programa amb el Banc Europeu d’Inversions (BEI), una de les entitats financeres de la Unió Europea.

Comerç

El comerç és un aspecte important en les relacions bilaterals entre la UE i Botswana. Els convenis de Lomé i el posterior acord de Cotonou reconèixer i van crear un sistema de comerç preferencial en favor dels països ACP. Aquestes preferències van deixar de ser legals amb l’aparició de l’Organització Mundial del Comerç (OMC) i els seus tractats, signats per tots els països europeus i també per la majoria dels que es troben en vies de desenvolupament. Es va obtenir una exempció de l’OMC per al sistema de comerç preferencial no recíproc de Cotonou fins a finals de 2007. A partir de llavors, la Unió Europea i diferents organitzacions regionals a l’Àfrica, el Carib i el Pacífic han negociat acords comercials regionals, els Acords d’Associació Econòmica (AAE), amb la finalitat de crear tractats comercials compatibles amb l’OMC. Un AAE provisional limitat al comerç de mercaderies va ser signat per Botswana, Lesotho, Swazilàndia i Moçambic el 2009. Aquest acord permet a la UE concedir a aquests països llibertat aranzelària per als seus mercats. Per Botswana això vol dir que l’exportació a Europa de carn de boví està lliure de drets i contingents.

La UE és el soci comercial més important de la regió de la SADC i absorbeix al voltant del 40 per cent de les exportacions de la SADC. En els últims anys la UE ha finançat una sèrie de projectes relacionats amb el comerç. Així, per exemple, el Programa Indicatiu Regional (PIR) de la SADC per al període 2008-2013 destina un import de 116 milions d’euros per donar suport a la integració política, econòmica i regional a través de la implementació d’acords de contribució amb la Secretaria de la SADC .//

Sara Bobet. Redacció