L’eurodiputada va recordar que França acaba d’aprovar el decret 2014-1196 que obliga les parts implicades en contractes a mig i llarg termini en els sectors de llet, carn, ous i piscicultura a renegociar els contractes si es produeixen increments d’entre un 30% i un 40% sobre la mitjana del preu de la matèria primera en els cinc últims anys. La mesura considera matèria primera la llet i determinats cereals i productes oleaginosos, i té per objecte millorar l’eficàcia dels contractes a llarg termini per garantir l’estabilitat de la renda agroramadera. En altres estats com Espanya, aquesta pràctica està estrictament prohibida. Per això, va preguntar si la Comissió coneix el contingut d’aquest decret, si és compatible la seva aplicació amb l’expressa prohibició d’aplicar mesures similars en altres estats membres i si s’està estudiant promoure contractes a llarg termini entre productors i subministradors de matèries primeres. / /