L’eurodiputada del Partit Popular Europeu considera que per avançar en la visió d’Europa 2020 i per aconseguir una economia intel·ligent, sostenible i integradora en la pròxima dècada, cal promoure, desenvolupar i establir en tota la UE els sistemes educatius inclusius. Atès que els alts nivells d’ocupació, productivitat i cohesió social -les prioritats de l’Estratègia Europa 2020 no es poden aconseguir sense l’establiment de sistemes educatius inclusius, I, en aquest sentit pregunta: No considera indispensable la Comissió la necessitat de desenvolupar una estratègia europea instant als estats membres a desenvolupar sistemes d’educació inclusiva a tots els nivells per aconseguir els objectius establerts per la Convenció de l’ONU sobre els drets de les persones amb discapacitat? //