És una associació d’administracions locals de segon nivell de quatre estats membres de la UE: Espanya, França, Itàlia i Portugal. Es tracta d’un ampli espai geogràfic amb més de 70 milions d’habitants que es va constituir oficialment el 2002 a Montpeller (tot i que existeix des de 1999).

L’Arc Llatí permet potenciar la capacitat dels seus socis, internacionalitzar-ne l’acció i les estratègies i unir esforços a favor d’objectius comuns definits prèviament en camps com la comunicació, la incidència política i accions pilots. Els objectius principals d’aquesta associació són:

• Definir una estratègia integrada de desenvolupament i d’ordenació de l’espai de l’Arc Llatí, incloent i mobilitzant els actors socio-econòmics, amb una perspectiva de baix a dalt;

• Establir una concertació periòdica, dinàmica i flexible, centrada en els àmbits més significatius del desenvolupament del territori;

• Treballar projectes i iniciatives conjuntes;

• Defensar els interessos i necessitats d’aquests territoris davant les institucions comunitàries i nacionals;

• Obrir un espai de cooperació amb els països del Sud i l’Est de la Mediterrània.

L’Arc Llatí treballa a través de 4 Comissions Temàtiques (Cohesió Social, Cohesió Territorial, Cohesió Econòmica i Cooperació en el Mediterrani). La de Cohesió Territorial està presidida per la Diputació de Lleida, i les seves vicepresidències garantides per la Città Metropolitana di Napoli  i el Conseil Général des Pyrénées-Orientales.

Comissió Territorial. La cohesió territorial no se centra només en la redistribució sinó també en la competitivitat. Es treballa en la planificació territorial (que harmonitza el conjunt de les polítiques aplicades en el territori) en les decisions preses per unanimitat sobre la base dels criteris econòmics i socials amb la finalitat de promoure un creixement econòmic estructurat i durador. Els temes centrals que treballa la Comissió són el Medi Ambient; Planificació Territorial, Desenvolupament Local; Infraestructures i concursos europeus; Política Regional i Política Agrícola Comunitària.//