JOAN REÑÉ. PRESIDENT DE LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA

En data 26 de març de 2013, els presidents de les diputacions de Barcelona,Tarragona, Girona i Lleida vàrem signar un conveni de col·laboració amb la voluntat de crear un marc institucional i una estratègia conjunta de posicionament del món local català a la Unió Europea.
La Diputació de Lleida treballa en el seguiment de polítiques europees amb repercussió local i en la recerca de fons dels principals programes comunitaris; en aquesta línia, es troba participant, elaborant i col·laborant en diferents programes, iniciatives i projectes europeus.
També, pel que fa a la coordinació territorial, hem de tenir en compte l’acció de lobby que es duu a terme mitjançant la presidència de la Comissió de Cohesió Territorial de la xarxa europea Arc Llatí, a través de la qual s’han establert aliances amb altres governs locals europeus els darrers anys.
Així, a fi i efecte que municipis, empreses i Universitat de Lleida puguin aprofitar al màxim les oportunitats que genera la posada en marxa de l’Estratègia 2020 de la Comissió Europea, la Diputació de Lleida està definint l’estratègia d’especialització intel·ligent RIS3LLEIDA. Altres projectes europeus que s’estan desenvolupant són el Pacte d’alcaldes, Risc Hydro i FEDER, així com el projecte Perseguits i Salvats.
Per poder enfortir i reforçar l’acció dels ens locals envers Europa, cal continuar treballant i reforçant la tasca de coordinació i optimització d’esforços entre les diferents administracions locals així com la seva internacionalització.//

Joan Reñé. President de la Diputació de Lleida