JAVI LÓPEZ. PSC -GRUP DE L’ALIANÇA PROGRESSISTA DE SOCIALISTES I DEMÒCRATES AL PARLAMENT EUROPEU

Durant el debat va formular la següent pregunta per escrit. “L’amenaça que el terrorisme planteja a escala global requereix una resposta coordinada en la qual s’involucrin els governs nacionals, les organitzacions internacionals d’integració i els actors no estatals. Aquesta resposta integrada, per part d’una mena d’aliança internacional, només serà efectiva si es realitza de plena conformitat amb els principis que regeixen el Dret internacional i des del ple respecte pels drets humans i pels valors sobre els quals se sustenta la societat internacional. En aquest context, el SEAE i la Secretaria de la Lliga Àrab van signar el mes passat el Memoràndum d’Acord entre la UE i la Lliga Àrab per a la lluita contra el terrorisme. La idea central de l’acord és que no és només Europa qui pateix l’amenaça terrorista sinó, molt especialment, els països àrabs i amb una especial èmfasi Iraq, Líbia i Síria. La batalla que ha de lliurar contra el terrorisme no pot ser només militar o en l’àmbit de la seguretat, sinó que ha d’abordar també les dimensions polítiques i culturals i el capítol fonamental de la prevenció”.//