L’eurodiputat recorda que el Reglament de la UE permet a la Comissió adoptar les mesures necessàries per organitzar el seguiment de les dades de mercat dels diferents sectors agraris a través de la informació rebuda dels diferents estats membres i s’afirma que la Comissió ja està realitzant un seguiment d’aquest mercat i que disposa de dades recents sobre els preus de les fruites i hortalisses. En aquest sentit, Maragall pregunta si la Comissió pot informar de quines dades de mercat s’estan analitzant en el sector de les fruites i hortalisses i com organitza la seva recopilació i anàlisi. També interpel·la si considera la Comissió positiu disposar d’un bon sistema de monitorització del seguiment dels preus del mercat de les fruites i hortalisses, així com també si pensa la Comissió que ajudaria a detectar més ràpidament situacions d’increments o baixades significatius dels preus per poder detectar més ràpidament pertorbacions del mercat o períodes de desequilibris greus en els mercats.//