El Pacte dels Alcaldes per a una Energia Sostenible és una iniciativa de cooperació entre la Comissió Europea i els municipis europeus per lluitar contra el canvi climàtic. S’hi han adherit 6.263 municipis europeus amb 196 milions de ciutadans.

La Diputació de Lleida s’hi va adherir al setembre de 2012 com a Coordinadora Territorial del Pacte i, a finals del 2014, ja hi formaven part 117 municipis de les Terres de Lleida (50% del territori i un 80% de la població). Dels municipis adherits, 94 han aprovat el seu Pla d’Acció d’Energia Sostenible (PAES) i 89 van rebre suport econòmic de la Diputació per redactar el Pla. L’objectiu de reducció d’emissions és de 300.000 Tn-equivalent de CO2 fins el 2020.

Els PAES aprovats a la demarcació de Lleida preveuen 15,2 milions d’euros en inversió en eficiència energètica d’edificis i equipaments municipals i 12,2 milions més en implantacions d’energia solar fotovoltaica i de biomassa forestal d’ús tèrmic. Si bé la Diputació de Lleida ha articulat un esquema d’ajut a petites inversions derivades dels PAES, que ha permès que es facin inversions per valor de 1,6 milions d’euros, serà una prioritat l’aprofitament dels fons estructurals i dels diferents programes de finançament d’infraestructures que habiliti la Unió Europea que permetin mobilitzar aquests 27,4 milions d’euros d’inversió previstos.

En aquest marc la Diputació de Lleida ha endegat diversos programes i activitats de suport als ajuntament adherits al Pacte dels Alcaldes. Cal destacar el de Comptabilitat Energètica Municipal, al que s’hi han adherit 61 municipis, i que garanteix l’accés gratuït a un software de comptabilitat energètica i a un esquema de formació continuada dels seus gestors energètics.

Finalment l’any 2013, juntament amb la Diputació de Barcelona, la Diputació de Girona, la Diputació de Tarragona i l’Àrea Metropolitana de Barcelona, es va crear el Club del Pacte dels Alcaldes de Catalunya que ha de permetre la relació directa amb la Comissió Europea, l’intercanvi d’experiències i la impulsió de projectes conjunts relacionats amb el desenvolupament del Pacte dels Alcaldes.//